Pilotprojekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för AI-kurser på mastersnivå

Projektet ska i samverkan mellan Chalmers fakultet och behovsägare utveckla och pröva leveransformat och finansieringsmodeller som gör AI-relaterat kunskapsinnehåll i befintliga kurser på mastersnivå tillgängliga för yrkesverksamma. Målet för projektet är att: inventera kunskapsinnehållet i befintliga kurser med koppling till AI format- och innehållsmässigt anpassa och genomföra ett antal kurser för yrkesverksamma utvärdera och sammanfatta ett leveransformat med tillhörande finansieringsmodell för yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling.

I arbetet för att skapa ett livslångt lärande bidrar detta projekt med en modell för hur befintligt paketerad kunskap vid Chalmers skulle kunna göras tillgänglig på ett resurseffektivt sätt även för yrkesverksamma i behov av att vidareutbilda sig. Effekten av lärosätets modell för livslångt lärande blir att samhällets olika organisationer och företag snabbare och enklare kommer kunna få tillgång till kunskap som utvecklar deras medarbetare att arbeta på ett annat sätt eller inom nya områden genom tillämpning av ny kunskap.

Samarbetande organisationer

 • Uppsala kommun (Offentlig, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Lunds kommun (Offentlig, Sweden)
 • Saab AB (Privat, Sweden)
 • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
 • Örebro universitet (Akademisk, Sweden)
 • Ericsson AB (Privat, Sweden)
 • Arboga kommun (Offentlig, Sweden)
 • Acando (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Tjänstemännens centralorganisation (TCO) (Non profit, Sweden)
Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.