Perceptual Evaluation of Plastic Sound Objects Generated by Massive-Multichannel Loudspeaker Systems

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Kunstuniversität Graz (Akademisk, Austria)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Kobolt Square Audio (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-04-30

Publicerad: to 31 maj 2018.