Partiella urladdningar vid pulsbreddmodulerad och kraftfrekvent högspänning

Projektet syftar till att konkretisera vilka aspekter hos ett isolationssystem i form av geometri, material, etc., som är speciellt känsliga för kraftelektroniska vågformer. Detta projekt avser att möjliggöra detektering av partiella urladdningar vid normal drift och att då finna skillnader mot sinusformad spänning. Projektets resultat förväntas kunna bidra med viktig kunskap som kan nyttjas vid design och tillverkning av elektriska apparater.

Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.