Pantura logo

Låg störning och hållbara tekniker för infrastruktur i urbana miljöer (PANTURA)

Broar är en viktig del av vår urbana infrastruktur. Mer än 70 % av broarna i de Europeiska städerna är äldre än 50 år. Många av dessa är strukturellt bristfälliga, föråldrade broar. Behovet av att upprätthålla, förnya, stärka och uppgradera dessa broar kommer att öka dramatiskt i en nära framtid.

PANTURA forskningsprojekt har hållbar anläggningstrafik i städer som sin kontaktpunkt. Huvudsyftet med PANTURA är att förse myndigheter, entreprenörer och andra intressenter med omfattande instrument (metoder, verktyg och tekniker) att förbereda och utföra bron konstruktion, underhåll, reparationer och underhåll processer på mest effektiva sätt i kortast möjliga tid, med effektiv och hållbar användning av resurser och förutse och förhindra störning i stadsmiljö. Ytterligare mål är att förbättra mycket flexibel utanför anläggningen produktionsprocesser och förbättra kommunikationen mellan lokala myndigheter och byggföretag.

PANTURA står för "Flexibla processer och förbättrad teknik för Urban infrastruktur byggarbetsplatser". PANTURA är ett forskningssamarbete projekt ekonomiskt stöd av sjunde ramprogrammet, det korta namnet för det sjunde ramprogrammet för forskning och teknikutveckling. Detta är EU: s viktigaste instrument för finansiering av forskning att bemöta Europas behov av sysselsättning, konkurrenskraft och livskvalitet.

PANTURA startade den 1 januari 2011 och kommer att fortsätta för kommande 3 åren. PANTURA forskning konsortiet är balanserad organisatoriska omfattning och typ. Tre stora internationella entreprenörer, tre små och medelstora konsultföretag, en högskola, två forskningsinstitut och tre offentliga organen är involverade. Konsortiet representerar sex EU-länder.

Samarbetande organisationer

 • SINTEF (Non profit, Norway)
 • DEMO Consultants (Privat, Netherlands)
 • A.I.C.E. Consulting (Privat, Italy)
 • Mostostal Warszawa (Privat, Poland)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • Gemeente Rotterdam (Offentlig, Netherlands)
 • Gobierno de Canarias (Offentlig, Spain)
 • Acciona Infraestructuras (Privat, Spain)
 • DarellsOffice (Privat, Netherlands)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) (Privat, Netherlands)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31
​Projektdeltagare:
Professor Robert Kliger - Projektkoordinator
Forskarassistent Rasmus Rempling - Projektkoordinator
Docent Mohammad Al-Emrani - Projektmedlem
Forskarassistent Reza Haghani - WP5 ledare
Doktorand Valbona Mara - Projektmedlem
Externa parter i projektet:
​Government of Canary Islands GCI Local authority Spain
Darellsoffice BV DRL SME Netherlands 
DEMO BV DEMO SME Netherlands
AICE AIC SME Italy
Mostostal MOS Industry Poland
NCC AB NCC Industry Sweden
SINTEF SIN Research Norway
Swedish Transport Administration TRV Public body Sweden
TNO TNO Research Netherlands
City of Rotterdam ROT Local authority Netherlands
Acciona ACC Industry Spain

Finansieras av

 • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)
​Broar är en viktig del av vår urbana infrastruktur. Mer än 70 % av broarna i de Europeiska städerna är äldre än 50 år. Många av dessa är strukturellt bristfälliga, föråldrade broar. Behovet av att upprätthålla, förnya, stärka och uppgradera dessa broar kommer att öka dramatiskt i en nära framtid.

PANTURA forskningsprojekt har hållbar anläggningstrafik i städer som sin kontaktpunkt. Huvudsyftet med PANTURA är att förse myndigheter, entreprenörer och andra intressenter med omfattande instrument (metoder, verktyg och tekniker) att förbereda och utföra bron konstruktion, underhåll, reparationer och underhåll processer på mest effektiva sätt i kortast möjliga tid, med effektiv och hållbar användning av resurser och förutse och förhindra störning i stadsmiljö. Ytterligare mål är att förbättra mycket flexibel utanför anläggningen produktionsprocesser och förbättra kommunikationen mellan lokala myndigheter och byggföretag.

PANTURA står för "Flexibla processer och förbättrad teknik för Urban infrastruktur byggarbetsplatser". PANTURA är ett forskningssamarbete projekt ekonomiskt stöd av sjunde ramprogrammet, det korta namnet för det sjunde ramprogrammet för forskning och teknikutveckling. Detta är EU: s viktigaste instrument för finansiering av forskning att bemöta Europas behov av sysselsättning, konkurrenskraft och livskvalitet.

PANTURA startade den 1 januari 2011 och kommer att fortsätta för kommande 3 åren. PANTURA forskning konsortiet är balanserad organisatoriska omfattning och typ. Tre stora internationella entreprenörer, tre små och medelstora konsultföretag, en högskola, två forskningsinstitut och tre offentliga organen är involverade. Konsortiet representerar sex EU-länder.


Mer information på Panturas hemsida.

 

Projektet "Pantura - Låg störning och hållbara tekniker för infrastruktur i urbana miljöer" är delprojekt till Pantura WP5: Flexibla tekniker för underhåll och renovering av befintliga broar.


Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik.

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.