PROMSUS - Hållbar produktion av metanol

Projektets syfte är att genom ett internationellt forskningssamarbete mellan relevanta discipliner på internationell nivå analysera möjligheterna att använda infångad/recirkulerad koldioxid ( CO2) vid framställning av metanol, liksom användningen av koldioxidneutralt framställd vätgas H2 . Även olika kvaliteter av metanol enbart, eller i kombination med liknande alkoholer, som är lämpligast ur motorteknisk synvinkel kommer att analyseras samt vad som krävs för en industrialisering av de identifierade teknikerna.

Samarbetande organisationer

  • ScandiNAOS AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-05-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.