Policyrelevanta indikatorer för nationell konsumtion och miljö (PRINCE)

The PRINCE project aims to develop a sound and repeatable methodology to monitor the environmental impacts of Swedish consumption, both inside and outside Sweden's borders, using the latest modelling and statistical techniques.

Samarbetande organisationer

  • Statistiska centralbyrån (SCB) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-30
​PRINCE-projektet syftar till att utveckla en validerad och repeterbar metod för att följa upp miljöpåverkan från den svenska konsumtionen, både inom och utanför Sveriges gränser, med de senaste vetenskapliga rönen inom modellering och statistisk.
Projektledare/Kontaktperson

Finansieras av

  • Naturvårdsverket (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.