PICTURE: Partikeltransportsimulering i stadsmiljöer

Syfte och mål: I denna forskningsansokan beskrivs en berakningsstrategi for att forutsaga transport av partiklar i stadsomraden genom datorstodd stromningsdynamik. Tatorter ar platser med hoga utslapp av farliga fororeningar i atmosfaren. Detta projektet kommer undersoka spridning av PM10 och PM2.5 i ett stabilt, skiktat, atmosfariskt gransskikt. Projektet kommer att resultera i en unik databas som kan anvandas av berorda anvandare for att formulera nya kriterier for hallbara luftkvalitetsnivaer. Förväntade effekter och resultat: Syftet med forskningsprojektet är: -utveckla nya vätskedynamikmodeller för partikeltransport i stabila gränsskikt; -utforska partikeltransport i prototyp urbana konfigurationer: isolerad byggnad och canyon med en gata; - att kvantifiera koncentrationer och uppehållstider för partiklar i en verkligt komplex stadsmiljö och att förutsäga förmånliga ansamlingsregioner. Vi kommer att tillhandahålla en unik öppen databas som kan användas av berörda intressenter för att formulera nya krav och kriterier för nya hållbara luftkvalitetsnivåer. Upplägg och genomförande: Projektet består av två arbetspaket: -WP1: Utveckling av det numeriska verktyget (månaderna 1-12) MÅL: Implementering av en Eulerian-Lagrangian LES-lösare för partikeltransport i det stabilt stratifierade gränsskiktet med komplex topografi. -WP2: Partikeltransport i stadsmiljöer (månader 7-24) MÅL: Undersöker partikeltransport i enkla och komplexa stadsområden.

Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2022-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 17 dec 2020.