Orgel som kunskapsbank

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31


Orgel i Örgryte Nya Kyrka. Foto: Erkin Asutay.

Orgeln kan ses som en kunskapsbank, ett kollektivt minne, bestående av olika slag av hantverkskunskap, traditioner inom instrumentbygge och musikstilar. En teknisk dokumentation är en del av att bevara detta kulturarv. För att komplettera den tekniska dokumentationen har Göteborg Organ Art Center (GOArt) på Göteborgs universitet utvecklat en metodik där man kopierar ett instrument så troget ett original man kan, för att på så sätt återvinna den kunskap som finns inneslutna i de processer ett instrument är ett resultat av.

Det finns två syften med projektet: (1) att i vetenskapssamhället kritiskt granska manualens syfte, (2) att komplettera manualen med tre nya metoder för att dokumentera luftsystemets dynamik, spelmekaniken, samt orgelklangen. Dessa tre är särskilt viktiga med tanke på orgeln som instrument och det musikaliska uttrycket. Projektet genomförs tillsammans med forskare från GOArt och Chalmers. Projektet kommer att utveckla och förnya GOArts dokumentationsmanual, och kommer också att hjälpa till att öppna nya vägar mellan teknisk instrumentforskning till den framväxande konstnärliga forskningen. Samtidigt kan dokumentationsmanualen vara en utgångspunkt i arbetet med bevarandet av orgeln som kulturarv.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Rumsakustik

Mer information på Göteborg Organ Art Center, Göteborgs Universitet.

Nyckelord: musikvetenskap, orgel, instrumentbygge, kulturarv

Projektdeltagare

​Projektledare
Johan Norrback, johan.norrback@goart.gu.se, 031-7865210
Göteborg Organ Art Center (GOArt), Göteborgs universitet.  

Projektdeltagare
Mendel Kleiner
Daniel Västfjäll
Erkin Austay

Kontaktperson
Mendel Kleiner

Externa parter i projektet
​Göteborg Organ Art Center (GOArt), University of Gothenburg
www.goart.gu.se
​The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)

Sidansvarig Publicerad: må 26 jan 2015.