Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring


Projektet avser att utveckla organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring. Syftet är att skapa grunden för nästa generations elektriska energilagringsystem för lokal lagring och produktion av el. Energimyndigheten bedömer att projektet är i linje med utlysningen, samt har hög innovationshöjd. Projektet har hög energirelevans eftersom organiska material för energilagring på sikt kan leda till kommersialiseringen av mer miljövänliga elektriska energilager.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 20 aug 2018.