Organisering av innovation och förnyelse i mediebolag

Medieindustrin genomgår ett betydande teknikskifte. Medieorganisationer behöver möta denna utmaning och utveckla hur de organiserar och driver innovativa och entreprenöriella aktiviteter. De har också ett behov av att organisera sig mer innovativt. Det övergripande syftet med projektet följer dessa behov: Att öka möjligheten för en grupp medieföretag att förnya sig och hantera en omfattande strukturomvandling, och att öka kunskapen om hur sådan omvandling kan organiseras och ledas. Syftet är därutöver att skapa en bredare diskussion om utvecklingsfrågor i mediebranschen.

Samarbetande organisationer

  • Stampen Media Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.