Optshiprout - Optimisation of Ship Routing with respect to Fatigue and Fuel Conspumption

Huvuddelen av projektet är att med hjälp av statistiska metoder beskriva vågbelastningspektrum och därefter föreslå ett utmattningsförhållande och utveckling av en tillämplig lag för containerfartyg i opålitliga sjöförhållanden. De utvecklade modellerna kommer att jämföras med data som erhållits genom mätningar och iakttagelser av containerfartyg som trafikerar Nordatlanten. 

 

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Projektmål
Målet med projektet är att utveckla ett ruttplaneringsverktyg som innefattar optimering av fartygets rutt med avseende på ackumulerad trötthet skada, bränsleförbrukning och ETA (beräknad ankomsttid). Det nya med projektet är att det ska kunna förutsäga den optimala rutten baserat på data som skickas till systemet i realtid, men det bör också redovisa historiska effekter (svar, sjöförhållanden, etc.) för den beaktade rutten.

Sidansvarig Publicerad: on 08 mar 2017.