Optomekaniska resonatorer på nanoskala

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 aug 2018.