Optiska datakablar med multi-Tbit/s kapacitet

Den exponentiella ökningen av internettrafik och datorkapacitet ställer allt högre krav på de optiska kablar och förbindningar som i allt högre grad används för dataöverföring. På lång sikt räcker inte en vidareutveckling av nuvarande teknologier utan nya koncept och tekniska lösningar behövs för att möjliggöra optiska förbindningar med en kapacitet på flera Tbit/s, mer avancerade förbindningsarkitekturer och väsentligt lägre energiförbrukning. Projektet syftar till att göra detta möjligt genom tvärdisciplinär forskning med expertis inom optoelektronik, elektronik och optisk kommunikation och fokuserar på lösningar baserade på vertikalkavitetslasrar (VCSELs) och multimodfibrer. Vi kommer att utveckla nya generationer av komponenter och kretsar för snabbare och mer effektiva sändare och mottagare, lasermatriser för nya förbindningsarkitekturer som utnyttjar mer avancerade former av rums- och våglängdsmultiplexering, och vi kommer att applicera nya modulationsformat med bättre spektral effektivitet samt nya metoder för elektronisk kompensering. Genom nära samarbete med svensk industri möjliggör vi effektiv tekniköverföring och tidigt utnyttjande av resultat. Mer specifikt siktar vi på att demonstrera optiska förbindningar med en kanalkapacitet på 56 Gbit/s vid binär modulering och 100 Gbit/s vid multinivåmodulering, i båda fallen med en energiförbrukning

Startdatum 2014-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.