Optimerade fordon baserad på kundanvändning

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram dimensioneringskriterier optimerade mot kundsegment som kan användas inom Volvo produktutvecklingsverksamhet för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. För Chalmers innebär projektet att den kompetens som byggts upp under många år inom tillämpad matematisk statistik används som stöd för industrinära utvecklingsprojekt. Dessutom vidareutvecklas kompetensområdet och befäster sin ställning i den absoluta forskningsfronten internationellt sett. Målet med detta delprojekt är uppfyllt. De vetenskapliga resultaten från projektet redovisas i Roza Magshood Lic avhandling ´ A statistical approach for detecting driving events and evaluating their fatigue damage ´. I sin avhandling presenterar hon en statistisk metod med ´Hidden Markow Matrix´ för att beskriva kurvor och manövrer som bygger på loggade data. Två olika metoder har övervägts för att uppskatta de modellparametrar. Skadeberäkningar kan användas för dimensionering för att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 08 dec 2018.