Optimerad renovering för effektiva solcellstak

Projektet syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller. Projektet omfattar fallstudier hos deltagande fastighetsägares konkreta objekt. Målet med projektet är att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller, samt att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området. Nätverken inom BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret är tänka att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.

Samarbetande organisationer

 • AB Bostäder Borås (Privat, Sweden)
 • Kjellgren Kaminsky Architecture AB (Privat, Sweden)
 • SolTech Energy (Privat, Sweden)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • ELEMENTUM eco AB (Privat, Sweden)
 • Högskolan i Dalarna (Akademisk, Sweden)
 • Wästbygg (Privat, Sweden)
 • Gårdstensbostäder (Privat, Sweden)
 • Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (Privat, Sweden)
 • Solkompaniet Sverige AB (Privat, Sweden)
 • COWI AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-08-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 apr 2020.