Optimal energihantering och samspel med omgivande trafikanter

Detta projekt bygger på flera års tidigare forskning om att utveckla styrarkitektur för fullständig energihantering av elektrifierade fordon. Målet är att få energihanteringen ett steg närmare till en verklig implementering genom att testa och validera algoritmerna på detaljerade drivlinjemodell och i en omgivande trafik. Fokus kommer att hållas på samspelet med ett ledande fordon, som kan köras antingen manuellt eller autonomt. Det kommer att undersökas hur man närmar sig det ledande fordonet, huruvida man ska hålla ett kort avstånd eller att variera avståndet med avseende på vägtopografi, huruvida man ska omköra eller om möjligt inleda kooperativ energihantering.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2019.