Optimal energihantering för nätverk av elektrifierade bussar (OPNET)

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för energioptimering av flottor av hybridiserade och helelektrifierade fordon, och då i synnerhet kommersiella fordon som bussar. Detta ska ske genom att optimera styrningen av den elektriska drivlinan i varje fordon så energi- och kostnadseffektivt som möjligt och därmed få ett bättre utnyttjande av hela fordonsflottan och att störningar i kollektivtrafiken minskas.

Samarbetande organisationer

  • Swedish Electromobility Centre (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2019.