Operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg

Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan operationaliseras och utvärderas inom vård och omsorg i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen. Syftet är att bidra till ökad kunskap om operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg och då speciellt utvecklingen av kvalitetskriterier som är enkla att tillämpa för både upphandlande enheter och vårdtjänstleverantörer, utgående från både patienters och vårdmedarbetares situation. Frågeställningarna i detta projekt belyser operationalisering av kvalitet, hur och i vilken utsträckning kvalitet utvärderas, vilka betydelse användningen av kvalitetskriterier får för patienter och vårdmedarbetare samt hur hela förfarandet kan göras effektivare och bättre för patienter och vårdmedarbetare. Vi avser att belysa detta genom kvantitativa och kvalitativa studier av upphandlingsdokumentation och genom kvalitativa studier i form av intervjuer, och observationer med människor som är berörda av upphandlingsprocessen. Även om det idag finns forskning kring tjänstekvalitet och användning av kvalitetskriterer behövs kunskap om hur sådana kriterier kan förstås i en kontext där en tjänst kontraheras mellan två parter men det är en tredje part, d.v.s. vårdtagaren/patienten, som ska ta del av tjänsten. Särskilt stort är behovet av att undersöka hur kvalitet operationaliseras, utvärderas och följas upp i denna kontext. Vi tror att genom att studera kvalitet vid upphandling av vård och omsorg kan vi bidra till att bättre förstå begreppet kvalitet och dess innehåll för välfärdsorganisationer.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

​Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan operationaliseras och utvärderas inom vård och omsorg i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen.

Syftet är att bidra till ökad kunskap om operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg och då speciellt utvecklingen av kvalitetskriterier som är enkla att tillämpa för både upphandlande enheter och vårdtjänstleverantörer, utgående från både patienters och vårdmedarbetares situation.

Frågeställningarna i detta projekt belyser operationalisering av kvalitet, hur och i vilken utsträckning kvalitet utvärderas, vilka betydelse användningen av kvalitetskriterier får för patienter och vårdmedarbetare samt hur hela förfarandet kan göras effektivare och bättre för patienter och vårdmedarbetare.

Vi avser att belysa detta genom kvantitativa och kvalitativa studier av upphandlingsdokumentation och genom kvalitativa studier i form av intervjuer, och observationer med människor som är berörda av upphandlingsprocessen. Även om det idag finns forskning kring tjänstekvalitet och användning av kvalitetskriterer behövs kunskap om hur sådana kriterier kan förstås i en kontext där en tjänst kontraheras mellan två parter men det är en tredje part, d.v.s. vårdtagaren/patienten, som ska ta del av tjänsten. Särskilt stort är behovet av att undersöka hur kvalitet operationaliseras, utvärderas och följas upp i denna kontext. Vi tror att genom att studera kvalitet vid upphandling av vård och omsorg kan vi bidra till att bättre förstå begreppet kvalitet och dess innehåll för välfärdsorganisationer.

 

Forskningen bedrivs inom ramen för forskningscentrumet CHI - Centre for Healthcare Improvement

CHI - Centre for Healthcare Improvement

 

Nyckelord: Kvalitet, offentlig upphandling, vård, omsorg, kvalitetskriterier

Chalmers styrkeområde
​Projekt är kopplat till Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper och teknik

Finansieras av

  • Forte (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.