Open House - Benchmarking och anpassning av hållbarhet för byggnader i EU, baserat på transparens och öppenhet (open source och tillgänglighet) från modell till genomförande

Startdatum 2010-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-07-31

Det övergripande målet med Open House är att utveckla och införa en gemensam och transparent europeisk metod för byggnadsbedömning. Den ska fungera som ett komplement till de befintliga metoderna, för planering och konstruktion av hållbara byggnader genom ett öppet tillvägagångsätt och en teknisk plattform. För att målen med Open House ska kunna uppnås, har ett välbalanserat konsortium med stark kompetens inom flera områden skapats. Gruppen kan samla många olika intressenter från hela leverantörs- och värdekedjan. Konsortiet kan tillföra ytterligare vetenskaplig och teknisk expertis för forskningsuppgifterna, samt bidra med kunskaper för spridning av resultaten. Konsortiet består av 20 organisationer från 11 länder. Det har satts samman genom en väl avvägd blandning av stora företag med stark ställning inom forskning, högteknologiska små och stora företag, forskningsorganisationer, slutanvändare och beslutsfattare.

 

Projektet genomförs vid Avdelnigen för byggnadsteknologi och inom styrkeområde samhällsbyggnad.

Det här projektet är relaterat med projektet "Mastertool Building Certification Systems".

Mer information på Open House hemsida
 

 

Nyckelord: Transparens, hållbar konstruktion, hållbara byggnader, bedömningsmetodik, standardisering, grön upphandling, ledande marknad

Projektdeltagare

Projektledare
Prof. Holger Wallbaum 
Daniel Hiniesto Muñoz de la Torre, Acciona

Kontakt
Prof. Holger Wallbaum

Externa parter i projektet

Acciona Infraestructuras

Cae Services Geie

Applied Industrial Technologies Ltd

Ove Arup & Partners International Limited

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Bouygues Construction

Miasto Stołeczne Warszaw

Slovenski Gradbeni Grozd

Gospodarsko Interesno Zdruzenje

D'appolonia Spa

Deutsche Gesellschaft Fuer Nachhaltiges Bauen

Electricite de France S.A., Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V.

Instytut Techniki Budowlanej

Mostostal Warszawa Sa

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Vivienda Y Suelo de Euskadi, S.A.

Gradbeni Institut Zrmk Doo

Fundación Agustín de Betancourt

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

European Commission – ENV.2009.3.1.5.2: Benchmarking and labeling of the sustainability performance of buildings, EUR 3’498’730

In-kind budget EUR 1'446'456 

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.