Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

Syfte och mål Konsortiet samlar dricksvattenproducenter, industriella aktörer, producenter och teknisk kompetens för att ta ett helhetsgrepp på vattenkvalitet. Vår målsättning är att ta fram ett system som levererar en resurseffektiv och säker vattenhantering internationellt. Systemet består av innovativa sensorlösningar och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. I detta B-projekt kommer systemet att testas under olika förutsättningar i en testbädd och metoder för datahantering och tjänster kopplade till systemet kommer att utvecklas. Förväntade effekter och resultat Sensorlösningar för onlinedetektion av mikroorganismer och olja kommer ha utvecklats, vilka är starkt efterfrågade av branschen globalt, samt sensorer för tidig varning vid kontaminering från avloppsvatten (kopplat till ökad hälsorisk) för dricksvattenproducenterna, samt för monitorering av tensider och metaller för stålindustrin. En kommunikationsplattform har byggts upp och verktyg för avancerad datahantering inom vattenkvalitet utvecklats tillsammans med tjänster för övervakning av vatten och riskbedömning inom industriell- och kommunal vattenhantering.

Samarbetande organisationer

  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Okänd, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.