Omvandling av biobränsle i fast bädd

Startdatum 2014-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31Projektet handlar om matematisk modellering av den termokemiska omvandlingen av diverse biobränslen i fastbäddpannor (rostpannor). Målet är att bidra till framflyttandet av forskningsfronten genom att behandla de två viktigaste utmaningarna inom detta område: 1) Beskrivningar av flyktsammansättningens beroende av bränsleegenskaperna, upphettningshastigheten och den omgivande temperaturen; samt 2) Beräkningseffektiva beskrivningar av den termokemiska omvandlingen av en heterogen bränslebädd, med hänsyn tagen till variationer i bränslestorlek, -form och –sammansättning.

Projektledare
​Henrik Thunman, avdelningen för Energiteknik
​Energimyndigheten

Sidansvarig Publicerad: to 10 nov 2016.