Omvärldsbevakning energieffektiva fordon

Projektet syftar till att förse svenska forskare vid universitet och i industrin, samt även myndigheter och andra intresserade parter, med relevant, tillförlitlig, analyserad och dagfärskt information om den internationella utvecklingen av energieffektiva fordon med ett speciellt fokus på elfordon.

Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-10-30

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.