Omställningen av sjukvård i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. Patienterna ska alltid känna sig trygg och väl omhändertagen i kontakten med vården. Patienten ska också uppleva att vården är lätt att hitta och lätt att komma i kontakt med.

För att möjliggöra systempåverkande förändringar finansieras satsningen med 1,6 miljarder under en fyrårsperiod. Centre for Healthcare Improvement (CHI) medverkar som följeforskarpart med syfte att belysa förutsättningar, ställningstagande och genomförande av strategier och aktiviteter som bedrivs inom omställningen.

Samarbetande organisationer

  • Leading Healthcare (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-07-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 mar 2019.