Omställning från fossila råvaror: Miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion av högvärda kemiska produkter från mikroalger

Att kartlägga förutsättningarna för att anlägga och driva en pilotanläggning för produktion av biobaserade kemiska produkter baserat på mikroalgodling. På längre sikt skall produktionen drivas i stor skala i ett nystartat tillväxtföretag och bidra till att minska beroendet av fossila råvaror på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, och därmed stärka regionens tillväxt och miljöprofil

Startdatum 2013-08-05
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-02-15

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.