Okonventionell solenergiteknik

 ​I ett framtida samhälle med begränsad tillgång på fossila bränslen, kommer teknologier för effektiv generering av förnybar energi vara mycket betydelsefulla. I detta hänseende är metoder för lagring och utnyttjande av solenergi särskilt relevanta, eftersom solen är den mest tillgängliga energikällan. Vi arbetar med molekylära system med förmåga att lagra stora mängder solenergi via fotoinducerade kemiska reaktioner (så kallade molecular solar thermal systems). Vi designar nya molekylära system och tekniska lösningar för att demonstrera funktionen hos dessa ämnen; dessutom studerar vi avancerade fotofysiska processer kallade photon upconversion som en strategi för att förbättra existerande och framtida solenergiteknologier.
Projektledare

Vetenskapsrådet
Energimyndigheten
Chalmers Energy & Materials AoA

Kasper Moth-Poulsen ; D. Coso ; Karl Börjesson ; N. Vinokurov ; S. K. Meier ; A. Majumdar ; K. P. C. Vollhardt ; R. A. Segalman (2012). Molecular solar thermal (MOST) energy storage and release system. Energy & Environmental Science. 5 (9) s. 8534-8537. [Nr. 163614]

Michael R. Harpham ; Son C. Nguyen ; Zongrui Hou ; Jeffrey C. Grossman ; Charles B. Harris ; Michael W. Mara ; Andrew B. Stickrath ; Yosuke Kanai ; Alexie M. Kolpak ; Donghwa Lee ; Di-Jia Liu ; Justin P. Lomont ; Kasper Moth-Poulsen ; Nikolai Vinokurov ; Lin X. Chen ; K. Peter C. Vollhardt (2012). X-ray Transient Absorption and Picosecond IR Spectroscopy of Fulvalene(tetracarbonyl)diruthenium on Photoexcitation. Angewandte Chemie International Edition. 51 (31) s. 7692-7696. [Nr. 164193]

Sidansvarig Publicerad: on 16 mar 2016.