OffshoreVäst

Vindkraftverk till havs

OffshoreVäst är ett samarbetsprojekt som ämnar till att stärka och utveckla svensk industri inom den växande offshore-marknaden.

Chalmers medverkan
Chalmers bidrar till OffshoreVäst genom att agera projektledare för arbetspaket 4– Offshore Academy (Work Package WP4), som bistår projektet med akademisk kompetens, systemperspektiv och långsiktighet.


Denna sidan finns endast på svenska

Publicerad: ti 27 feb 2018.