Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.