Octopi: Säker Programmering för Sakernas Internet

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • LumenRadio AB (Privat, Sweden)
  • Pelagicore AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-05-01

Sidansvarig Publicerad: to 08 nov 2018.