Karaktärisering av berg – tillförlitlighet i undersökningar av geologi, spricksystem, bergkvalitet och hydrogeologiska egenskaper

Startdatum 2006-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Införandet av en ny europeisk standard (Eurocode) för geoteknisk design innebär att nya arbetssätt behövs inom byggande under mark i Sverige. I standarden föreslås observationsmetoden som en alternativ metod i de fall där de geotekniska konsekvenserna är svåra att förutsäga. Metoden innefattar upprepade uppdateringar av modeller och design, vilket innebär att den process som används för karaktärisering av bergmassa måste underlätta uppdatering. Geologiska undersökningar är ofta förenade med höga kostnader och stor osäkerhet. Ett FoU-program vid avdelningen för geologi och geoteknik fokuserar på hur beslutsfattare kan tillämpa en kontinuerlig uppdateringsprocess med hänsyn till undersökningar i ett projekt.

Det huvudsakliga målet med denna FoU-verksamhet är att visa hur datavärdesanalys kan användas som ett verktyg när man arbetar enligt observationsmetoden. Datavärdeanalys bygger på bayesiansk statistik- och kostnadsnyttoanalys, och lämpar sig för problem där olika alternativ utvärderas och jämförs.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Projektdeltagare

Projektledare
Lars O Ericsson

Projektdeltagare
Lars O Ericsson
Miriam Zetterlund

Kontaktperson
Lars O Ericsson

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​BeFo

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.