Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Utgivare, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-04-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-19

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.