Nya tillverkningsplattform- väg till kundanpassade läkemedel

Om du tittar dig omkring finner du snart att alla människor är olika och har olika behov. Det gäller också behovet av läkemedel. Även patienter med samma sjukdom har olika behov; de behöver olika mycket läkemedel, olika typer av frisättningshastigheter av den farmaceutiskt aktiva läkemedelssubstansen, olika förmåga att ta sitt läkemedel etc. Idag har vi inga bra vägar att möta dessa önskemål till en accepterbar kostnad. Därför får tonåringar och åldringar med huvudvärk ta samma huvudvärkstabletter, oavsett om de t.ex. har sväljsvårigheter eller ej. För att kunna möta samhällets krav på läkemedel som är individanpassade krävs helt nya sätt att tillverka läkemedel. Ett förslag är att patientanpassa läkemedel genom att tillverka små enheter, av vilka man kan ge patienten just det antal eller typ av enheter som den patienten behöver. Om detta koncept skall fungera i praktiken krävs tillverkningsmetoder som ger enheter med exakt samma egenskaper. Idag finns sådana tillverkningstekniker, men då för tillverkning av till exempel dataprocessorer. Tanken är att ”låna” koncept och idéer från andra tillverkningsindustrier som har hög storleksprecision vid tillverkningen, och överföra dessa tekniker till läkemedelstillverkningen. Viktiga farmaceutiska egenskaper hos enheterna är: exakt dos, kemisk stabilitet, möjligheter att styra frisättningsprofilerna. Ytterligare en fördel är om tillverkningsplattformen enkelt kan byta vilket läkemedel som tillverkas, samt tillverka läkemedlen i små serier.

Detta projekt går ut på att kritiskt utvärdera möjligheter för ett tillverkningskoncept att möta de krav som läkemedelsindustrin och läkemedelsverket har. Vi kommer att experimentellt undersöka variationen i dos, frisättning, kemisk stabilitet som funktion av enheternas storlek för denna plattform. Vi skall också undersöka plattformens möjligheter att tillverka större enheter genom kombination av flera formuleringar med olika läkemedel. Det tredje steget är att genom att ge presentationer och hålla seminarier kunna ge rekommendationer till läkemedelsindustrin om hur de skall tillverka patientanpassade läkemedel i framtiden.

Genomförandet av detta projekt kommer förbereda den farmaceutiska industrin på det kommande paradigmskiftet av tillverkningsmetoder som måste ske, för att man långsiktigt skall kunna tillfredsställda fler patienter med prisvärda individanpassade produkter.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.