Nya material och syrebärarstödd förbränning för ökad konkurrenskraft hos FB-anläggningar


Inom projektet genomförs exponeringsprov i två avfallseldade pannor med cirkulerande fluidiserad bädd för att undersöka vattenvägskorrosion och korrosion i sandlåsöverhettare. Syftet är att förbättra korrosionsbeständigheten hos materialen som används eller genom att mildra den frätande miljön genom byte av bäddmaterial eller optimering av designen. Detta kan leda till ökad tillgänglighet och bränsleflexibilitet hos biomassa- och avfallseldade kraftvärmeverk.

Startdatum 2018-06-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2019.