Nya krafter, nya nätverk: om framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitekturer

Snabbt sjunkande kostnader för småskalig elproduktion, energilager och informationsteknik gör att elsystemen kan stå inför en radikal förändring. I ett framtidsscenario får ”smarta nät” en central plats för att balansera produktion och konsumtion. I ett annat minskar istället nätets betydelse och lokal lagring skapar en grogrund för ”nätavhopp”. I världen sker experiment som kan leda i båda dessa riktningar. Målet för detta projekt är att identifiera möjliga och troliga utvecklingsvägar för elsystemets arkitektur med fokus på Sverige och Europa, kritiska faktorer som påverkar utvecklingens riktning och vilka faktorer som kan påverkas av vem och vilka anpassningar olika aktörer kan behöva förbereda sig på. Projektet genomförs på Chalmers tekniska högskola och Linköpings Universitet. I tre doktorandprojekt vill vi följa den globala framväxten av nya systemkonfigurationer, studera effekter av de svenska pilotprojekten kring smarta nät och med energisystemmodeller utforska tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika utvecklingsvägar.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31
​Snabbt sjunkande kostnader för småskalig elproduktion, energilager och informationsteknik gör att elsystemen kan stå inför en radikal förändring. I ett framtidsscenario får ”smarta nät” en central plats för att balansera produktion och konsumtion. I ett annat minskar istället nätets betydelse och lokal lagring skapar en grogrund för ”nätavhopp”. I världen sker experiment som kan leda i båda dessa riktningar. 

Målet för detta projekt är att identifiera möjliga och troliga utvecklingsvägar för elsystemets arkitektur med fokus på Sverige och Europa, kritiska faktorer som påverkar utvecklingens riktning och vilka faktorer som kan påverkas av vem och vilka anpassningar olika aktörer kan behöva förbereda sig på. 

Projektet genomförs på Chalmers tekniska högskola och Linköpings Universitet. I tre doktorandprojekt vill vi följa den globala framväxten av nya systemkonfigurationer, studera effekter av de svenska pilotprojekten kring smarta nät och med energisystemmodeller utforska tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika utvecklingsvägar.


Projektledare
Björn Sandén, biträdande professor i Miljösystemanalys, institutionen för Energi och Miljö, Chalmers. 

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
​​ Kortfattad beskrivning av de inom projektet ingående doktorandprojekten:
Doktorand 1 (Chalmers, Avd. för miljösystemanalys): Internationellt och historiskt jämförande studie över utvecklingen av nya elsystemarkitekturer
Doktorand 2 (Linköpings Universitet, Tema Teknik och social förändring): Studie över lärdomar från svenska pilotprojekt för smarta nät utifrån ett sociotekniskt perspektiv
Doktorand 3:(Chalmers, Avd. för Energiteknik): Tekno-ekonomisk modellering av olika framtida elsystemarkitekturer i Sverige och Europa

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.