Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten: analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa

Detta projekt syftar till att analysera olika lösningar för att minska utsläpp till luft från fartyg. Detta är lösningar som införs för att minska svavelutsläpp men de kommer även att minska utsläpp av andra ämnen. Med data från verkliga fartyg beräknas minskningar i utsläpp och från detta minskade samhällskostnader vilket relateras till kostnaderna för dessa fartyg. Vidare studeras miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv samt olika styrmedel. Mål är att få en analys av kostnader och nyttor för de olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel.

Samarbetande organisationer

  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • Sveriges Redareförening (Övriga, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.