Nya batterier från återvunnet material

Syfte och mål: Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli. Batterier från Volvos hybrid- och elbilar kommer Northvolt att plocka isär, mala ner och separera ut metaller från med hydrometallurgiska återvinningsmetoder.
Sedan kommer man att tillverka nya battericeller. Dessa kommer att analyseras av Chalmers och Uppsala universitet med deras kunskaper om återvinningsmetoder respektive avancerad cellanalys. Slutligen kommer cellerna att testas och utvärderas i Volvos batterilabb, med specifikt fokus på hur de åldras efter långvarig upprepad cykling. Förväntade effekter och resultat: Förväntat resultat är ökad kunskap om huruvida celler tillverkade från återvunna, åldrade batterier har några specifika föroreningar som påverkar deras struktur eller egenskaper. Specifikt kommer dessa egenskaper att undersökas vid lång tids laddning och urladdning. Denna kunskap kan komma att användas för att förbättra återvinningsmetoderna i laboratorieskala.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Northvolt AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-05-01
Slutdatum 2023-04-30

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.