Ny strategi för att förebygga utveckling av allergi med hjälp av mat som främjar immunologisk mognad hos den nyfödda

En allergisk reaktion uppstår när kroppens immunförsvar reagerar på till synes ofarliga ämnen i närmiljön. Allergi är en kronisk sjukdom som beror på ett felstyrt immunsystem. Det är ett starkt växande problem som idag drabbar en tredjedel av svenska barn. Sjukdomen tvingar många familjer till ett begränsat liv, både när det gäller intag av mat och att vistas i naturliga miljöer. I projektet fokuserar vi på fettsyror, vitaminer och spårämnen och hur dessa  påverkar den nyfödda individens immunsystem och risken för allergiutveckling. Vi studerar också betydelsen av tidpunkt för introduktion av smakportioner till bebisar för tarmflorans sammansättning och komplexitet och hur detta relaterar till skydd mot allergiutveckling.

I vår senaste studie har vi följt mammor och deras barn från födseln till tonåren och tittat på allergiutveckling hos barnen och mätt nivån av fettsyror i navelsträngsblod och i mammans blod. Nya och spännande resultat visar att personer som i tonåren är allergiska hade en högre nivå av långkedjiga fleromättade fettsyror i navelsträngsblodet än de icke-allergiska personerna. Våra slutsatser är att nivån och sammansättning av fettsyror hos nyfödda har ett starkt samband med allergiförekomst senare i livet. Projektet sker i samarbete med Sahlgrenska akademin (Prof. Agnes Wold och Dr. Bill Hesselmar) och Umeå Universitet (Anna Sandin).

 

Denna sidan finns endast på svenska

Publicerad: må 10 okt 2016.