Ny implanterbar hörapparat som ersätter mellanörat - optimering av implantatet, jämförelse med rehabiliteringsalternativ, samt utredning av utvidgad målgrupp

Den nya implanterbara benledningshörapparaten, BCI, opereras in i benet bakom örat och ger upphov till ljudvibrationer i skallbenet. Ljudet fortleds till hörselsnäckan och gör att man hör. En stor fördel med den här hörapparaten framför den etablerade benförankrade hörapparaten, BAHA, är att BCI fungerar under intakt hud efter läkning. BAHA kan ge upphov till vissa komplikationer då den sätts fast på en titanskruv som penetrerar huden in i skallbenet. Patienten kan drabbas av hudinfektioner och det finns risk att skruven lossnar. Den nya BCI?n har en yttre ljudprocessor som hålls på plats med hjälp av en magnet mot den implanterade enheten. Ljudsignalen överförs induktivt mellan den yttre och den inre enheten och en vibrator i den inre enheten ger vibrationer och därmed en ljudupplevelse. BCI har utvecklats genom ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid den kliniska studie som nu genomförs på totalt 20 patienter ( 16 har fått implantatet så här långt) utförs hörselmätningar med BCI vid ett antal uppföljningsbesök

Detta pågående projekt innefattar framför allt tre större bidrag: (1) Jämförelser med andra typer av benledningshörapparater som finns eller kommer att dyka upp på marknaden inom kort. (2) Utvärdering av överföring av vibrationer från olika stimuleringspositioner och med olika fastsättningsmetoder. Tillsammans med forskning på olika patientgruppers förutsättningar kan detta åstadkomma lösningar för fler patienter. (3) Utveckling av säker metod att utvärdera implantatets funktion. Denna metod används både vid operation och vid uppföljningsbesök, och kommer att ge ett stort bidrag till kunskapen om överföringen av benledningsljud genom skallbenet.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.