Nutrition i tidig ålder och immunologisk mognad med fokus på förebyggande av allergi

Allergi ar en immunologisk reaktion mot ofarliga ämnen och är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och unga i Sverige och andra industriländer - en tredjedel av alla svenska barn är idag drabbade. ldag finns ingen bot mot allergi, och alla försök att förebygga allergi har varit verkningslösa. Om sättet som vi idag föder upp våra bebisar är en de! av problemet är en fråga som skall utredas i delta projekt och utifrån detta sen ge rekommendationer hur man kan föda upp barn på ett bättre sätt. Man har tidigare studerat en mindre grupp barn i Västra Götaland för att undersöka faktorer som gör att barn som vaxer upp pa bondgård skyddas från allergiutveckling. Detta arbete har utförts inom ramen för forskarskolan Mlljö och Hälsa (VGR).
I en ny studie samlar man nu in material fran en större grupp (ca 2000 barn). Projektet har fått beviljat forskningsmedel av Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa under 2014 till 2018 med 6.5 Mkr.

Detta projekt skall stärka de starka forskningsgruppernas samverkan med livsmedelacceleratorn, SP Food and Bioscience (f.d SIK) och livsmedelsindustrin. Genom denna samverkan skall innovationer som skapas kunna tas tillvara och aktörer utanför den ursprungliga forskargruppen skall kunna nyttja den forskningsinfrastruktur som man bygger upp.

Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.