Numerisk modellreduktion vid beräkningsbaserad homogenisering av deformation och strömning i porösa medier

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.