Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Syfte och mål
Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera: stödverktyg för normmedveten visualisering; verktyg för normkritisk visualisering; interaktiva visuella metoder för normkreativa dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.


Förväntade effekter och resultat
När projektet avslutas kommer utarbetade verktyg och metoder att vara testade i stadsutvecklingsprojekt och integrerade i Skanskas och Whites arbete, samt finnas tillgängliga genom kurser och material hos Visual Arena och SP. De har också börjat spridas, både nationellt, bl.a. genom medverkande kommunala aktörer, och internationellt, b.la. av Chalmers och SPs forskare. På längre sikt är förväntat resultat en spridning och integrering av normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder i hela bygg- och stadsutvecklingssektorn.


Planerat upplägg och genomförande
Projektets innovationsprocess delas in i fyra steg:
1) Vidareutveckla och anpassa existerande verktygsprototyper; Utveckla normkritiska visualiseringsverktyg samt prototyper på roller och metoder; Påbörja tillämpning som följs av forskarna.
2) Utvärdera samt fortsätta utveckling och tillämpning; Integrera verktygen och metoderna i befintliga utvecklingsprocesser; Skapa och testa prototyper på utbildningsmaterial.
3) Utbilda anställda inom White och Skanska; Skapa slutgiltigt material; Fortsatt spridning.
4) Summera projektet och påbörja fortsatt arbete.

Samarbetande organisationer

  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
  • White Arkitekter (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.