Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications

De huvudsakliga målen för projektet är att skapa: 1.Industriell tillämpning av befintliga och nya OFP-metoder med en större räckvidd när det gäller fel identifiering och komponenter som testas. 2.Tillförlitliga och robusta OFP lösningar för in-line genomförandet på produktionslinjer för varje fallstudie 3.En stark och effektiv plattform för samverkan mellan forskning och industriella partners för framgångsrika utvecklingen både inom projektet och framtida FoU-strävanden. Projektet har uppfyllt alla angivna mål.


Projektresultat har bidragit till att: 1 - Förbättra de befintliga OFP-stationer och förfaranden för att erhålla mer detaljerad information om den producerade komponenten. 2 - Kontrollera 100% överensstämmelse i tidigt skede i produktionslinjen, genom detta undvika slöseri med material och energi på delar som så småningom skulle kasseras. 3 - Förbättra industrins egen insikt i de metoder som användes och/eller implementerades. Ett annat viktigt resultat av projektet har varit att skapa ett konsortium av experter inom området för industriell OFP som inte funnits tidigare.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2010-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.