Nattstadsplanering i Sverige Förutsättningar och åtgärdsförslag

Syftet med projektet har varit att undersöka hur de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus hanteras inom fysisk planering i Sverige och att vid behov formulera förslag på åtgärder. Studien har genomförts av Clara Frænkel (arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner MSc) och Mari Tastare (planarkitekt FPR/MSA) med Monica Billger på Chalmers som handledare. Claras och Maris arbete i projektet har finansierats med privat stipendie från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-30

Sidansvarig Publicerad: ti 24 nov 2020.