Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem

För att undvika katastrofala klimatförändringar krävs en radikal omställning av det globala energisystemet. Detta öppnar för framväxten av helt nya industrier. Projektet avser fråga hur ett land, i detta fall Sverige, kan skapa inhemsk industriell förnyelse baserad på forskning och utveckling av ny energiteknik inom områden med begränsad hemmamarknad men med betydande global potential. Genom fallstudier av marin energi och solenergi utvecklas kunskap om centrala innovationsprocessers betydelse för att gå från teknikverifiering till storskalig industrialisering och hur olika styrmedelskombinationer kan och måste samverka givet energiomställning och industriell förnyelse som parallella men sammanlänkade energipolitiska mål.

Startdatum 2015-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31
​För att undvika katastrofala klimatförändringar krävs en radikal omställning av det globala energisystemet. Detta öppnar för framväxten av helt nya industrier. I detta projekt frågar vi oss hur ett land, i detta fall Sverige, kan skapa inhemsk industriell förnyelse baserad på forskning och utveckling av ny energiteknik inom områden med begränsad hemmamarknad men med betydande global potential. 

Genom fallstudier av marin energi och solenergi utvecklas kunskap om centrala innovationsprocessers betydelse för att gå från teknikverifiering till storskalig industrialisering och hur olika styrmedelskombinationer kan och måste samverka givet energiomställning och industriell förnyelse som parallella men sammanlänkade energipolitiska mål.

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.