Nationell strategi för utveckling av energiproduktionsrelaterad miljödata för hållbar innovation

Denna strategiska innovationsagenda syftar till att samla intressenter, identifiera förekomst och behov av energirelaterad LCA-data och ta fram en agenda för hur data effektivt kan samlas in, struktureras, tillhandahållas och exploateras. Agendan kommer att identifiera trender, utmaningar, möjligheter och hinder för energirelaterad LCA-data, samt beskriva möjliga aktiviteter som kan stödja genomförandet av agendans vision och mål.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Akzo Nobel Surface Chemistry (Privat, Sweden)
  • ABB Sverige (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.