Nationell djupstudiedatabas för trafikolyckor

Syftet med en nationell insamling av djupstudiedata från trafikolyckor är att garantera en långsiktig insamling av aktuell data som möjliggör analys av trafikolycksdata, samt göra dessa data tillgängliga för forskare i Sverige. De data som samlas in under projektet kommer att bidra till ökad förståelse för orsaker till olyckor och de konsekvenser dessa medför. Insamlad data kommer även att vara en viktig grund för utveckling och validering av metoder och verktyg som används för utveckling och evaluering av nya säkerhetssystem. En annan verksamhet där insamlad data kommer att ha en avgörande betydelse är möjligheten att kunna mäta effekten av de säkerhetshöjande åtgärder som implementeras, både vad gäller fordon, trafikmiljö och lagstiftning. Djupstudiedata i detta projekt samlas in under en 2–års period enligt ett schema som representerar 24 tim/dygn 365 dagar/år. Insamlingsområde är Göteborg samt de 6 närliggande kommunerna. Utredningsteamet utgår från Safer på Lindholmen och arbetar enligt DaCoTA metoden.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
​Syftet med en nationell insamling av djupstudiedata från trafikolyckor är att garantera en långsiktig insamling av aktuell data som möjliggör analys av trafikolycksdata, samt göra dessa data tillgängliga för forskare i Sverige. De data som samlas in under projektet kommer att bidra till ökad förståelse för orsaker till olyckor och de konsekvenser dessa medför. Insamlad data kommer även att vara en viktig grund för utveckling och validering av metoder och verktyg som används för utveckling och evaluering av nya säkerhetssystem.

En annan verksamhet där insamlad data kommer att ha en avgörande betydelse är möjligheten att kunna mäta effekten av de säkerhetshöjande åtgärder som implementeras, både vad gäller fordon, trafikmiljö och lagstiftning. Djupstudiedata i detta projekt samlas in under en 2–års period enligt ett schema som representerar 24 tim/dygn 365 dagar/år. Insamlingsområde är Göteborg samt de 6 närliggande kommunerna. Utredningsteamet utgår från Safer på Lindholmen och arbetar enligt DaCoTA metoden.
Projektledare

Finansieras av

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.