Nano-Plasmonisk Ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Powercell (Privat, Sweden)
  • Insplorion Sensor Systems AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jul 2020.