Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Med minskad synkrongenerering och ökad andel uppkopplade enheter som använder kraftelektronik, t.ex. solceller, vindkraftverk och HVDC stationer blir det problematiskt att äldre indikatorer så som kortslutningskapacitet och tröghetskonstanter fortfarande appliceras direkt. Projektet avser att omvärdera redan befintliga äldre indikatorer, och föreslå nya indikatorer, för att utvärdera nätstyrkan i ett elsystem om är dominerat av kraftelektronik. Energimyndigheten bedömer att projektet tar sig an en viktig utmaning för elsystemet och kan bidra med ökad förståelse för nätstyrkan.

Startdatum 2019-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2020.