Näringstillförsel till Östersjön från sjöfart

Sjöfarten är totalt sett stor i Östersjön, med RoPaX (passagerar/bilfärjor), tank/bulk och RoRo som stora segment på årsbasis. Kryssningstrafiken är koncentrerad till sommaren och till de områden i Östersjön som är mest påverkade av eutrofiering. Målsättningen med det projektet är att sammanställa befintlig data kring näringsbelastning från olika utsläpp från sjöfart: svartvatten, gråvatten, skrubbervatten, matavfall samt NOx

Startdatum 2017-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.