Nära noll avfall med Hydrometallurgi för Li-jon batterier

Syfte och mål: Liberos målsättning är att sträva efter att utveckla en robust och flexibel process, som ger så nära som möjligt nollavfall. Vi kommer att sträva efter att återvinna alla värdefulla metaller och grafit som finns i förbrukade Li-jon-batterier (LIB) för framtida industriell implementering. Projektet skiljer sig från alla givna industriella processer genom att selektivt och effektivt återvinna hela utbudet av inneslutna metaller. Vi avser att använda mekanisk behandling och hydrometallurgiska processer för att uppnå högre produktintäkter än förväntade processkostnader. Förväntade effekter och resultat: Libero inkluderar: implementering av en lämplig förbehandlingsprocess av batteri-skrot genom mekanisk bearbetning för att tillhandahålla ett avancerat råmaterial; utveckling av en innovativ process för beredning av batteriets aktiva massa genom att tillämpa kostnadseffektiv och flexibel hydrometallurgisk processteknik; optimering av hela processekonomin genom att öka materialspektrumet och förbättra den ekologiska balansen genom att implementera effektiva processteg och design av ett flexibelt, modulärt containersystem för kapacitet 1.5 ton per timme. Upplägg och genomförande: WP0 fokuserar på gemensam projektledning. WP1 avser materialval och förbehandling av batteriavfall för att få svart massa. WP2 avser lakning materialet (svart Massa) inkl. föroreningar. WP3 avser metallseparation och återvinning och inkluderar även bearbetning av hydroxiderna tillhandahållna av den tyska partnern. WP4 avser uppskalning av extraktion och rening. WP5 avser Industrianläggningsdesign. Resultaten från tidigare WP kommer att användas av MEAB för att utforma en pilotanläggning. WP6: avser dokumentation av projektet och ev. ytterligare samarbete.

Samarbetande organisationer

  • Meab Metallextraktion (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 apr 2020.