NÄRFISK testbädd teknik

​Projektet syftar till all skapa en organisatorisk och fysisk testbädd för utveckling av svensk RAS-teknik (Recirculating Aquaculture Systems) för användning inom landbaserad och konsumentnära fiskodling. Projektet samlar ledande svensk akademisk och industriell kompetens kring fiskodling, vattenrening (särskilt RAS), utrustning och systemkunnande kring tekniska lösningar för fiskodling i RAS samt systemkunnande kring fiskodlingens roll i ett bredare ekologiskt samhällsperspektiv. Det långsiktiga målet är att skapa en svensk modell för fiskodling i RAS, bestående av både systemkunnande och hårdvara i form av nyckelutrustning. Såväl mjukvara som hårdvara ska bidra till vidareutveckling av ekologisk fiskförsörjning i Sverige samtidigt som goda förutsättningar skapas för miljötekniskt export inom en snabbt växande internationell marknad. Den nya fysiska testbädden för ekologisk fiskodling skapas genom vidareutveckling av en etablerad och fungerande RAS-anläggning på Ljusterö i Stockholms skärgård. Uppgraderingen omfattar bland annat teknik for förbättrad processövervakning och processkontroll, förbättrad bakteriell kontroll samt för effektivare biologisk rening. Projektet är på så vis ett exempel på hur befintlig testinfrastruktur kan tillgängliggöras, vidareutvecklas och användas för tester av avancerad miljöteknik inom ett specifikt område.

Samarbetande organisationer

  • Ecoloop (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Svensk Fiskodling (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.